ชื่อสินค้า-อุปกรณ์ท่อพิเศษมาตรฐานการประปาส่วนภูมิภาค รูปภาพ

Static Mixing Pipe, ท่อผสมสารเคมี

( 100-800 mm.)

อุปกรณ์ท่อจ่ายสารเคมีแบบมี1หัว (250-600 mm.)

อุปกรณ์ท่อจ่ายสารเคมีแบบมี2หัว (250-600 mm.)

3 ทางพิเศษ (250-600 mm.)

Safety Cylinders, หีบนิรภัยแก๊ส

( 500 x 1500 mm. )

T-Strainer

( 80- 300 mm. )

Fire Hydrant ,หัวดับเพลิง (150 mm.)

Fire Hydrant ,หัวดับเพลิง (150 mm.)

Butterfly Check Valve
นาฬิกาบอกปริมาตรถังนำ้ใส
Mixing Cone  
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS| CONTACTS
Copyright © Strong Waterworks Engineering Co.,Ltd