ชื่อสินค้า-อุปกรณ์ข้อต่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า รูปภาพ

Doble Flanges, ท่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าหน้าจาน2ด้าน

( 100-1000 mm. )

ท่อโค้งเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า ปลายเรียบ

( 100-1000mm. )

Plain Ends Reducers,ท่อลดเชื่อมด้วยไฟฟ้า

( 100-1000 mm. )

Double Flanges, ท่อตรงหน้าจาน2ด้าน

( 100-1000 mm. )

Y-Branch, 3ทางวาย 45 ํ

( 300-600 mm. )

ท่อโค้ง 90 บ่อน้ำล้น เหล็กกล้า ( 600 mm. )

ตุ๊กตารับท่อ

( 100-1500 mm. )

ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้า

( 200-1500 mm.)

Mechanical Coupling Joint, ข้อต่อท่อเหล็กกล้า

( 100-1800 mm. )

Dismantling Joint

( 80-1500 mm. )

 
 
 
   
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS| CONTACTS
Copyright © Strong Waterworks Engineering Co.,Ltd