ชื่อสินค้า-ประตูระบายอัตโนมัติ รูปภาพ

Flap Gate, ประตูระบายน้ำอัตโนมัติ

( 300-1500 mm. )

Flap Valve, ประตูระบายน้ำอัตโนมัติชนิดเหล็กเหนียว

( 300-1500 mm. )

Flap Valve, ประตูระบายน้ำอัตโนมัติชนิดเหล็กหล่อ

( 300-1500 mm. )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS| CONTACTS
Copyright © Strong Waterworks Engineering Co.,Ltd