ชื่อสินค้า-มอก.918-2535 รูปภาพ

Flanged Spigots ,ท่อปีกหน้าจาน 1 ด้าน

( 100-600 mm. )

Double Flanged End Reducers ,ท่อลดหน้าจาน2ด้าน

( 80-600 mm. )

Duck Foot Bends ,ท่อโค้ง90ตีนเป็ด

( 80, 100, 150 mm. )

Flanged Spigots, ท่อสั้นหน้าจาน 1 ด้าน

( 100-600 mm. )

Gibault, ชุดต่อท่อ

( 100-600 mm. )

Double Flange Ends, ท่อโค้ง45ปลายหน้าจาน

( 80-600 mm. )

Flanged Cross ,สี่ทางหน้าจาน

(100-800 mm.)

ท่อโค้ง 90 ปลายหน้าจาน, Double Flanges

( 80-600 mm. )

Bends, ท่อโค้งปลายปากระฆัง

( 80-600 mm. )

Reducers With 2Bell Ends, ท่อลดปลายปากระฆัง

( 80-600 mm. )

Both Plain Ends , Flangedand Plain Ends, ท่อลดปลายเรียบ,ท่อโค้งปลายหน้าจานและปลายเรียบ

( 80-600 mm. )

Flanged Spigots With Bell End, ท่อสั้นปากระฆัง

( 100-600 mm. )

Flanged Spigots ท่อสั้นหน้าจาน1ด้าน

( 100-600 mm. )

Double Flanges, ท่อสั้นหน้าจาน2ด้าน

( 100-600 mm. )

All Plain Tees,Tees With Flange Branch, สามทางปลายเรียบ,สามทางหน้าจานกลาง

( 80-600 mm. )

TeeswithFlanged Branch,Tees, สามทางปากระฆัง,สามทางจานกลางปากระฆัง 2 ด้าน

( 100-600 mm. )

All Flanges Tees, สี่ทาง,สามทางหน้าจาน

( 80-600 mm. )

Service Clamp ,เหล็กรัดแยก

(100-600 mm.)

 
 
   
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS| CONTACTS
Copyright © Strong Waterworks Engineering Co.,Ltd.