ชื่อสินค้า-มอก.256-2540 รูปภาพ
Gate Valve, ประตููน้ำลิ้นยก
Gate Size 50-800 mm, ประตูน้ำลิ้นยกขนาด 50- 800 มม.
 
 
   
HOME | COMPANY PROFILE | PRODUCTS| CONTACTS
Copyright © Strong Waterworks Engineering Co.,Ltd